Pågående utställning


AVFART 

Öppet dygnet runt 14 maj - 12 juni

LADDA NER KARTA OCH VERKLISTA HÄR


Avfart är en friluftsutställning på spökavfarten mellan Kristinebergs slott och Essingeleden. På ett stycke död infrastruktur mitt i staden ställer 19 arkitekter och konstnärer ut verk som förstärker platsens öppna fråga om samhällets förmåga att förändras. Zimm Hall i samarbete med Konstfrämjandet och Björn Norberg, curator

Utställningsperiod: 14 maj-12 juni 2022. Öppet dygnet runt. Vernissage 14 maj kl 15-20.  
Plats: Spökrampen (avskuren på- och avfartsramp) mellan Kristinebergs slott och Essingeleden.
Trafikrampen nås från Kristinebergs slottspark. Närmsta T-bana Kristineberg.

Medverkande:


Akay & Olabo

Alvaro Campo

Ann Bexelius & Hans Lundquist

Arijana Kajfes

Brrum: Ulrika Karlsson, Veronica Skeppe, Cecilia Lundbäck

Cecilia Ömalm

David Neuschütz

Elin Strand Ruin

Jan Hietala

Leif Elggren

Malin Zimm

Marja-Leena Sillanpää

Mattias Bäcklin

Människokonsten

Natalie Sutinen

Spridd: Klas Ruin, Ola Broms

Stephen McKenzie

Ulrika Sparre

Åsa Stjerna


_________________________________

Welcome to the opening of an outdoor exhibition with 19 artists and architects on May 14 at 3-8 pm. Curated by Zimm Hall and Björn Norberg, the exhibition explores the notion of deviation, as illustrated by the disused highway exit that is both location and co-creator of the works.
_________________________________

AVFART – verklista och karta
_________________________________
1 AKAY/OLABO
Avspärrning

Rödvit avspärrningstejp skär av den nedre änden av rampen.


2 Ulrika Sparre
I am your only answer

Ett installationsverk med amerikanska vimplar upphängda i ekarna invid motorvägen. En version av detta verk uppfördes i Rosendal 2009. Material: amerikanska Metalfringe flags.

Tack till fotograf Andreas Ackerup.3 Spridd
SCAFT - ett infrastrukturellt smycke
På 60-talet sjösattes en modell för trafikplanering under namnet SCAFT (Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet). Målet var att separera fotgängare från biltrafiken med hjälp av olika trafiktekniska redskap varav undergången är den mest välkända. Undergången som objekt, rum och konstruktion är ett avancerat och exklusivt byggnadselement utfört i platsgjuten betong av de skickligaste betonghantverkarna; trafikarkitekturens haute couture. Scaft är här en presentpaketering, där NKs Coco Chanel-estetik möter trafiksymbolernas svartvita grafik. Svarta och vita band omfamnar undergången och vägbanan ovanför, som ett armband. Ytterligare ett band tar luftrummet i besittning, som ett halsband. Tack till Tanima Sonar och Arvid Forsberg.


4 Cecilia Ömalm
Kompass
När man går runt på spökpåfarten slås man av hur avklippt den är från resten av världen, en parallell väg utan den självklara funktion sådana vanligtvis besitter. Rörelsen är borta, inget leder längre någonstans. Jag letar efter förlagor till en kompass och minns att min farfar hade just en kompassros tatuerad på vänstra handen. Enar Ömalm föddes och levde alla sina 87 år i Satter, en liten by i Lappland, en by som han de sista 30 åren nästan vägrade att sätta foten utanför. Det var en tillvaro som påminner om spökpåfarten, en plats i periferin. Skolan lades ner 1967 och affären ungefär samtidigt, kvar var vägen som löpte rakt genom byn. När farfar var 87 år dog min farmor, hans livs och enda kärlek. Kanske var farmor hans verkliga ledstjärna, för efter hennes död förvandlades den bullriga glada maken till en vilsen och förtvivlad gammal man. Han tar sitt sista andetag knappt ett halvår efter hennes bortgång. På spökpåfarten har jag målat en kompassros. Jag vet inte om det hjälper besökaren egentligen. Kanske är det i relationerna vi hittar hem när vi förlorat riktningen i rummet.


5 Brrum
Ense 
En enslinje är den linje mellan två ensmärken, som beskriver en säker kurs när man navigerar till sjöss. När man från sin egen position ser att två märken linjerar befinner man sig i enslinjen. Den är en abstraktion av landskapet, en möjlig riktning utan slut och början. Resterna av en avfart/påfart mellan Kristineberg och Essingeleden indikerar ett riktningsbyte med ett par abrupta avslut, utan anslutning. Ense öppnar upp för ytterligare en riktning på platsen, ytterligare en anslutning, ett samband, ett sammanhang. Linjen fortsätter ut från platsen och indikerar en annan kurs, någonstans. Brrum är en arkitektur- och konstpraktik som antar ett undersökande, experimentellt och lekfullt förhållningssätt till plats, material och teknik i relation till samtida frågeställningar. Brrum består av Ulrika Karlsson, Cecilia Lundbäck och Veronica Skeppe. Tack till Felix Wahlgren.


 

6 Malin Zimm
Bokslukaren
Böckerna beter sig som om asfalten mjuknat och sakta låter texten sjunka in i infrastrukturens inre. En stol har också överrumplats av den rubbade gravitationen. Trafikapparaten verkar omättlig. Tack till Bengt Wirström.


 

7 Alvaro Campo

Övergång
Justering av avfartens planering. Stättan möjliggör en alternativ väg till undergången som passerar under avfarten. Material/Teknik: Stätta (readymade)


 

8 Jan Hietala
Frigörelse / Liberation
Den politiska kampen för att HBTQ-personer skulle omfattas av samma demokratiska fri- och rättigheter som övriga samhälls-medborgare, inleddes för 50 år sedan i Sverige, med bland annat ockupationen av Socialstyrelsens entré 1979. Under de femtio år som gått har HBTQ-rörelsen blivit alltmer tillgänglig, liberal och inkluderande. Ett slående exempel är det som till en början benämndes av aktivister som ”frigörelseveckan” med en avslutande demonstration, numera är ett kommersiellt bolag som arrangerar ”prideveckan” med en avslutande parad. Konstverket Frigörelse/

Liberation ställer sig dock frågande till utvecklingen. Det finns idag ingen alternativ HBTQ-rörelse att tala om i ordets rätta bemärkelse. Det som en gång var en radikal marginaliserad gruppering, med frigörelseveckan som en manifestation, är idag Pride som är ett registrerat varumärke. Man kan fråga sig om det var exakt det som deltagarna i ockupationen av Socialstyrelsens entré strävade efter 1979. Tack till konststudent Elias Wahlström för assistans.9 Människokonsten
Kränkt luftrum
Två änglavingar tillverkade av persienner kommer att hänga från de gamla belysningsvajrarna i rampens V-förgrening. Verket är änglarnas svar på "shoe tossing". Givetvis svarar det mot det pågående kriget och det allmänna världsläget. Verket är även en bearbetning av en personlig upplevelse av bortförelse av ”alienkaraktär".


10 Ann Bexelius och Hans Lundquist
Bortom allfarten

Bara ett stenkast från motorvägen är den gamla avklippta vägrampen förvånansvärt tyst och stilla. En bortglömd bruksyta har blivit en sevärdhet. Vi har skapat en rituell plats som hyllar avfarten och det som inte blev som man tänkt sig men ändå blev bra på ett oväntat sätt. 11 Natalie Sutinen

Fossil lekpark
Installationen består av svarta siluetter av djur, växter och två solstolar vända mot motorvägen. Verket är placerat mellan 70-skylten och den stora stadsgårdsskylten i slutet av utfarten.  

 

 

12 Stephen McKenzie
Exhale with Friendly Fire 2022 
Jag har återvänt till ett verk jag gjorde för Art in the Green Box i Gnesta; Friendly Fire 2014. Jag fann en grupp träd runt ett stenblock. Träden fick en skyddande gördel av plankor och spikband. När jag återkom till platsen 2018 hade stora delar av skogen avverkats. Men mina skyddade träd stod kvar. På avfarten skyddar jag några oansenliga träd på samma sätt. På platsen finns också något som liknar en sockel. På den ställer jag en gipsskulptur som sedan får åka vidare till Gnesta. Det blir som ett utbyte och utväxling av träd och stenmotiv mellan platserna.


13 David Neuschütz
Sonus Tapete 2022-04-21 15:05

Jag har gjort en ljudupptagning på platsen som jag omvandlat till ljudkurva. I en grafiskt förenklad form målas denna kurva på asfalten med vägmarkeringsfärg längs den sträckan jag gick under ljudinspelningen. Platsen kännetecknas av ett intensivt trafikbuller från Essingeledan och inflygningen till Bromma, en bullermatta.

Verket synliggör den situationen och vill på ett lekfullt sätt visa på den stora påverkan trafikbuller har på omgivande miljöer samt bjuda in till eftertanke kring detta. Buller har stor påverkan på vår livskvalitet och hälsa och är en viktig planeringsfaktor i urbana miljöer. Verket utförs med vägmarkeringsfärg utförd enligt Transportstyrelsens riktlinjer. Vägmarkeringar kan även användas för att just alstra ljud/buller för uppmärksamhet. Tack till Olle Neuschütz.


14 Arijana Kajfes
Anrop
7 stycken flaggor mellan två lyktstolpar, textil med svart textilfärg. Tack till Sarali Borg.

 15 Leif Elggren
29 GULA
Detta arbete bygger på en upplevelse jag hade när jag kanske var fem-sex år. På den tiden hade man gula fält på övergångsställena, i stället för vita som i dag. Jag gick med min mor, jag minns att jag höll henne i handen. Vi passerade ett sådant övergångsställe, det var full fart där med folk som arbetade, och maskiner och varm rök, dom målade om de gula färgfälten. Det såg fint ut, vackert, gul färg blandad med grus o sand, jag hittade en liten gul klump, jag tyckte att det var som guld, jag bar den med mej hem, jag var glad över mitt fynd. Jag sparade den här klumpen i många år, men den försvann nog i början av tonåren.


16 Marja-Leena Sillanpää
Början till en civilisation
Baserat på de personliga avtryck vi lämnar efter oss har jag intuitivt tänkt på naturen. Liksom vilda djur som samlar befintligt material och bygger med den egna kroppen som enda verktyg, konstrueras döda grenar som ett rituellt skydd. Handlingen handlar om att känna naturen som den en gång måste ha varit innan Avfarten, en önskan att backa o börja om, innan allt fullständigt gått överstyr. Men samtidigt en kritik av den civilisation vi har satt oss i och befäst.


17 Åsa Stjerna 
Att rita en plats
Performativ akt, ca 30 minuter.
Material: Biologiskt nedbrytbart vitt material. Högtalare. Klockan 16:00 lördagen den 14 maj kommer platsens planerade bebyggelse att "ritas upp" i skala 1:1 som en dubbelexponering direkt på platsen. Tanken är att måtta upp hur det multinationella bygg- och fastighetsbolaget NCCs planerade byggnader påverkar platsen. Hur stor är byggnaden? Vad blir kvar av den nuvarande platsen? Som del av akten kommer högtalare även placeras ut på "ritningen" under några timmar för att härbärgera perspektiv, avstånd och skala. Under utställningstidens gång bryts "ritningen" sakta ner av platsens mikroorganismer, och blir ett med platsen. Tack till Peter S.18 Elin Strand Ruin
A new beginning (for Anastasiia) (LÄNGRE TEXT)
Anastasiia hade lämnat Ukraina i januari för hon kunde känna att kriget var på väg och som webutvecklare och ingenjör kunde hon jobba överallt. Vi träffades den 12 mars 2022 på ett hotell i Istanbul vi båda bodde på. Hotellvärdinnan introducerade oss vid frukosten, mycket medveten om hennes situation, i hopp om att jag hade några idéer om var hon kunde ta vägen och fly till ett land som var säkrare än Turkiet. Anastasiia var blek som ett spöke och helt elektrisk. Dygnet genomlevde hon genom nyheterna och i kontakt med vänner och familj som fortfarande var kvar i Ukraina, hon pratade med sina förtvivlade föräldrar, hon ordnade logistiken med vänner att tömma hennes hyrda rum i Lviv. Hon guidade sina vänner som inte kände till staden Lviv till ett skyddsrum (som hon hittade på nätet) så de kunde fly de plötsliga flyganfallen. Hennes gamla möbler lämnades ståendes på gatan.


19 Mattias Bäcklin
Spejare

Krocken är kraftfull mellan det moderna projektet under 1900-talet och naturen. Stadens ordning ställs mot djurens och växternas ordning. Stadens byggmaterial, betong och armeringsjärn, formas till trädgårdsplanteringarnas fiende rådjuren._________________________________Text av Björn Norberg, curator


Letar man upp Essingeleden i höjd med Kristinebergs slott på en satellitbild ser man något märkligt. Trafikleden ser ut att ha fällt av en del av de komplicerade av- och påfarterna. Den ligger vid sidan av som en korvsjö (”billabong”) som klippts av när en meandrande flod tagit en ny och snabbare väg. Den ligger kvar som ett felsteg i en plan och en rest efter något som inte riktigt blev som det var tänkt. En stad som Stockholm verkar annars vara planerad in i varje centimeter. Statistiken över invånare, antal bilar och demografi har matats in i minutiösa stadsplaner där varje träd och buskage räknats och fått en given funktion. Planeringen är både en konsekvens av, och drivande i, ett ekonomiskt tryck i kombination med idén om den rena och funktionella staden. Därför går det inte att undgå att bli nyfiken på de avklippta och till synes kvarglömda vägbitarna.


Det finns naturligtvis fler tolkningsmöjligheter. En avfart eller en påfart är möjligheten att vika av från huvudfåran och allfarvägen, eller motsatsen: att ansluta sig till flocken. Den avskurna vägremsan förkroppsligar själva ansatsen att ändra kurs. Avfarten för tankarna till en plats som många drömmer om men aldrig letar upp, de innebär ett sätt att lämna huvudleden, slå av på takten, söka sig nya, mindre vägar. Avfart kan vara en personlig förflyttning, där man slutar följa strömmen och sätter sitt eget tempo, och det kan vara ett sätt för ett helt samhälle att hitta en avtagsväg, en radikal kursändring.

Inom ramen för Zimm Hall bjuds konstnärer och arkitekter in för att skapa verk med utgångspunkt i påfarten/avfarten och den speciella plats som den är och det tillstånd den skapar. Konstverken kommer att fungera som ett koncentrat av ansatser och som försök eller ambitioner att skapa förändring, på en plats som är omgiven av staden som i jämförelse materialiserar ett statiskt tillstånd. Detta kommer i sin tur skapa nya idéer och berättelser om staden som företeelse och system, om individen, om mångfald och om människan som social varelse. Inte minst skapas reflektioner över hur Stockholm utvecklats och möjliga vägar och villovägar i framtiden stadsbyggande.

 
Text: Björn Norberg, curator


Ladda ner: PRESSUTSKICK