about

Vårt uppdrag är att i rum och tid bereda plats för gränsöverskridande kommunikation mellan utövare, kunskapsområden och publik. Vi skapar utrymme för kompromisslösa forskningsrelaterade projekt som kan befinna sig i olika stadier av undersökande. Fokus ligger på att producera utställningar där vi rumsligt sammanför utövare inom konst och arkitektur..